Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp

I den här kursen får du en levande affärsmodell där man på ett tydligt men enkelt sätt skapar en överblick över företagets olika delar, hur de hänger ihop och påverkar varandra. Här använder vi oss av Business Model Canvas (BMC).

  • 4 sidor med bilder och text.
  • Uppbyggd på frågor som besvaras