Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp

Definiera din målgrupp och fördjupa dig ytterligare i dina kunder för att bättre kunna anpassa ditt erbjudande och din marknadsföring till dem. I den här kursen bygger vi en Persona.

  • 3 sidor med bilder och text
  • ca 15 min att genomföra