Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp

Få reda på dina styrkor och svagheter samt hot och möjligheter på din marknad. Här använder vi oss av verktyget SWOT-analys.

  • 5 sidor med bilder och text.
  • ca 10 min att genomföra