Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp

En välkänd modell för hur du ska utforma ditt budskap för att väcka uppmärksamhet, fånga intresse, väcka köplust hos mottagaren och få mottagaren att bli en kund. Här använder vi oss av AIDA-modellen.

  • 3 sidor med bilder och text
  • ca 10 min att genomföra