En vägledning på Drivhuset –  Så går det till

1. Ett första inledande möte sätter ramarna för dig som entreprenör. Vi diskuterar dina behov, särskilda önskemål och gör upp en tidplan tillsammans. Första mötet kan ta allt mellan 30 min – 60 min beroende på. Vi träffas gärna på vårt kontor på Högskolan i Skövde där vi har tillgång till olika modeller och verktyg att jobba med. Önskas annan plats på mötet går det oftast att lösa givetvis!

2. Du jobbar på egen hand med uppgifter du fått från första mötet. Under tiden finns din coach tillgänglig som stöttning och bollplank.

3. Vi träffar dig gärna på ett andra fysiskt möte för att stämma av hur långt du kommit samt hur du kommer vidare. Vi hjälper dig förverkliga din idé genom att vi vet vilka steg du behöver ta och hur du kan ta dem.

4. När du arbetat på egen hand med oss nära som bollplank samt digitala kurser från blientreprenor.se tillgängliga har du troligtvis kommit igång stabilt med ditt företagande. Då tar vi ofta hjälp av vårt nätverk för vidareutveckling av ditt företag. Vi sitter på många kontakter vilka kan vara värdefulla för dig och din resa.

5. Även efter att du etablerat ditt företag och kommit igång bra med försäljning och drivet av verksamheten släpper vi aldrig våra entreprenörer helt. Vi finns alltid kvar för dig som en stöttande hand. En dag kanske du också vill utveckla nya delar av ditt företag eller hitta nya spännande samarbeten? Då finns vi där med precis de redskap du behöver!

Entreprenörskap är en spännande resa, upptäck den!

Boka vägledning med oss här